Global Bugs

Tag Archive: ica

Global Bugs och Almhaga AB i spännande samarbetsprojekt – Att frigöra potentialen av insektsprotein som del i djurfoder

Global Bugs och Almhaga AB i samarbete där ändrade regler, mer forskning och kommersiellt tillgängliga produkter innebär att insekter i fiskfoder blir verklighet från 1a juli.

Global Bugs och Almhaga AB har tillsammans startat ett ekoprojekt för att odla “black soldier fly” (BSF) i syfte att använda slutprodukten som fiskfoder i ett internt kretslopp inom Almhaga Gård. Varje år skapas inom gården 1500 ton biprodukter av lök. En del av dessa biprodukter har sedan en tid använts i ett forskningsprojekt med BSF mellan Global Bugs Asia (Thailand) och Almhaga AB (Skåne) för att se om resultatet är tillfredsställande nog för att bearbeta och kommersialisera BSF som fiskfoder. Fiskfodret är tänkt att användas av Almhaga AB i deras satsning på egen fiskodling för produktion och försäljning till befintliga kunder som bl.a. ICA och AXFOOD m.fl.

I EU har det huvudsakliga hindret för kommersiell användning av insektsproteiner varit lagstiftning, men från den 1a juli 2017 kommer insekter som del i fiskfoder att godkännas.

Global Bugs tillför projektet mångårig kompetens och erfarenhet från insektsodling i Thailand. Tillsammans med Almhaga tar vi ytterligare ett kliv framåt och ser till att de oerhört stora miljömässiga fördelarna nu också kan tillvaratas i Sverige. Odlingen kommer att ske i en eller flera ISO-containers, vilket innebär att den är både mobil och skalbar.

Följ våra framsteg i Sverige och Thailand via LinkedIN och vår blogg på global bugs’ hemsida